02177042978

پلن‌ها

پلن نقره‌ای ۱ ماهه
۸۰ هزار تومان‌
  • - عضویت نقره ای یک ماهه.
  • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
پلن نقره‌ای ۳ ماهه
۱۸۰ هزار تومان
  • - عضویت نقره ای سه ماهه.
  • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
پلن نقره‌ای ۶ ماهه
۳۲۰ هزار تومان
  • - عضویت نقره ای شش ماهه.
  • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
پلن نقره‌ای ۱ ساله
۴۸۰ هزار تومان
  • - عضویت نقره ای یک ساله.
  • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.