02177042978

پلن‌ها

پلن نقره‌ای ۱ ماهه
رایگان
 • - عضویت نقره ای یک ماهه.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - غیرقابل تمدید.
پلن نقره‌ای ۱ ساله
۱۴۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای یک ساله.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه بهار ۹۹.
 • - ۱۸۰/۰۰۰ تومان  ------>>>  ۱۴۰/۰۰۰ تومان.
پلن طلایی ۱ ماهه
۱۹۲۰۰۰ تومان
 • - عضویت طلایی یک ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه VIP طلائی صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه بهار ۹۹.
 • - ۲۴۰/۰۰۰ تومان  ------>>>  ۱۹۲/۰۰۰ تومان.
پلن الماس ۱ ماهه
۲۲۴۰۰۰ تومان
 • - عضویت الماس یک ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه بنر VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف ویژه بهار ۹۹.
 • - ۲۸۰/۰۰۰ تومان  ------>>> ۲۲۴/۰۰۰ تومان.